banner

Autorijles vanaf 16½ jaar -- 2todrive

Wat houdt het rijles nemen vanaf 16½ in.

Per november 2011 is de 6 jaar durende pilot van start gaan, waarbij de jeugd vanaf het moment dat ze 16½ worden kunnen starten met het nemen van rijlessen met als doel het behalen van het rijbewijs-B (personenauto). Lessen mogen enkel gegeven worden door professionele WRM instructeurs. 

2toDrive nu definitief


Eind 2015 heeft de minister bekend gemaakt dat de proef geslaagd is en nu defintief zal blijven.

In de praktijk ziet er als volgt uit.

De start van de rijlessen kan vanaf 16½ jaar.
Verstandig is het ook dan te starten met het behalen van het Theorie certificaat ziodat e.e.a. gelijk loopt met de rijlessen, het certificaat is 1½ jaar geldig. Examen kan dan gedaan worden vanaf de dag dat men 17 wordt en bij het behalen van het rijbewijs met 17 mag men tot de 18e verjaardag onder begeleiding rijden.
Vanaf de 18e verjaardag kan men dan ongehinderd* deelnemen aan het verkeer in Nederland.

*Let op: het voorlopig rijbewijs (5jaar) in zijn huidige vorm blijft gewoon bestaan.

Wat zijn de voordelen.

Zoals eenieder zich wel kan voorstellen vindt de meeste letselschade in het verkeer plaats bij de jongere weggebruikers tussen 18 en 25 jaar door veelal roekeloos rijgedrag. Door nu de leeftijd te verlagen wil men de jongere een betere basis geven alvorens zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven. 
De jongere krijgt zodoende in de periode tot zijn of haar 18e verjaardag een extra mentor naast zich, deze mentor, vaak familie, vriend of kennis is er toch ook veel aan gelegen dat er veilig gereden wordt.
Daar de jongere met 16½ nog niet meerderjarig is, is een goede voertuigbeheersing en mentaliteit mogelijk nog beter aan te leren. De jongere vanaf 18 gaat daarin vaker al de eigen weg.
Proeven en studies in ons omringende landen hebben reeds positieve effecten aangetoond, echter daar elk land o.a. zijn eigen regels, wetten en infrastructuur heeft is het zinvol niet zomaar een buitenlandse studie over te nemen maar dit zelf onder de eigen omstandigheden te ervaren.
Wat zijn de eisen aan de begeleider: (voorlopig)

- minimaal vijf jaar een Rijbewijs-B hebben
- geen zware verkeersdelicten hebben begaan
- nooit in een vorderingsprocedure terecht zijn gekomen
- niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen (je mag niet als BOB fungeren)
- zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren
Je mag 1 tot 5 personen aanwijzen voor het begeleid rijden, voor deze mensen moet een pas worden aangevraagd bij het RDW. 

Wat indien men zich niet aan de gestelde regels houdt.

Deze straffen worden hoe dan ook fors.
De straffen zijn voor zover nu bekend:
Rijd je als 17-jarige zonder begeleider, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Dit houdt eenvoudigweg in dat je moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan zul je opnieuw zowel het theorie-examen als het praktijkexamen moeten afleggen.

Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van verdovende middelen of alcohol, dan zul je ook opnieuw examens moeten doen als je 18 jaar bent! 

een te verwachten grote aanloop is het verstandig tijdig te informeren bij een rijschool betreffende het vereiste theoriecertificaat.
Tevens is het waarschijnlijk verstandig zich al tijdig bij een rijschool te laten inschrijven voor rijlessen zodat niets een snelle start in de weg zal staan.

 

Webdesign by Marjon Menten 2013 ©